Prelucrarea datelor în social media

MEDA PROD 98 S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bucureşti, str. Vâlsăneşti nr. 1E, sector 3, J40/2949/1998, CUI 10374339, reprezentată legal de Rizea Florin, în calitate de Președinte Directorat, fiind desemnat responsabil cu protecția datelor CA Ilie Alexandru, e-mail: date.personale@medaprod.ro, în calitate de Operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a celorlalte dispoziții legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și în conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Te informăm cu privire la modalitatea în care gestionăm colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal, potrivit articolului 13 din RGDP.

1. Pentru Operator prelucreaza datele cu caracter personal societatea ANS MEDIACONSULT S.R.L denumita in continuare Agentia.

Meda gestionează următoarele canale de social media:

Facebook: https://www.facebook.com/medaland.ro

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7P0HOjyY7Hkcp842w2YA-g

Instagram: https://www.instagram.com/medapeinsta/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/medaprod/

TikTok: https://www.tiktok.com/@medapetiktok

În afară de noi, există și operatorul platformei de social media în sine. Acesta este, de asemenea, operator ce prelucrează date, asupra cărora avem o influență limitată. În situațiile în care putem influența și parametriza prelucrarea datelor, lucrăm în limitele posibilităților de prelucrare a datelor pe care le avem la dispoziție, în conformitate cu politica de confidențialitate a operatorului platformei de social media. Cu toate acestea, în anumite situații nu putem influența prelucrarea datelor de către operatorul platformei și, de asemenea, nu știm cu exactitate ce fel de date sunt procesate.

2. Scopul prelucrării datelor de către Meda / temeiul juridic

Scopul prelucrării datelor de către Meda pe platformele de social media este de marketing, reprezentat de trimiterea de informații privind oferte, produse, servicii, campanii, concursuri și teme diverse legate de noutățile din companie. Totodată interacționăm cu fanii paginilor noastre răspunzând la întrebări, laude sau critici.

Prelucrarea acestor date se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor în baza consimțământului dvs. În situaţia prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Datele personale sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop vor fi stocate pe o durată de 90 de zile.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dvs. personale, refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determina imposibilitatea participarii dvs. si intrarea in posesia premiilor oferite la evenimentele/campaniile/concursurile viitoare organizate de societatea MEDA PROD 98 S.A.

In acest scop sunt prelucrate, prin mijloace manuale și automatizate, următoarele date personale: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, codul numeric personal din CI, adresa de domiciliu.

Tratăm cu atenție, așa cum am precizat, secțiunile în care furnizorul platformei de social media ne oferă nouă posibilitatea de a reglementa cadrul de protecția datelor. În ceea ce privește datele statistice, nu folosim alte instrumente de monitorizare a activității în pagină, decât cele furnizate de platformă, prin modulul corespunzător de statistici. De asemenea, conform cu setările generale Facebook, putem vedea felul în care ai interacționat cu o postare și comentariile pe care le-ai adăugat. Acestea reprezintă informații cu caracter statistic pe care nu putem să le dezactivăm. Vom avea însă grijă să nu obținem alte date opționale.

3. Destinatar / Categorii de destinatari

Datele introduse de tine pe paginile noastre, precum comentarii, vidoeuri, poze, interacțiuni, mesaje publice vor fi publicate prin platforma de social media și nu vor fi folosite de noi pentru alte scopuri. Ne rezervăm dreptul de a șterge conținut neconform, dacă acest lucru este necesar. Este cazul mesajelor cu conţinut politic, ilegal, publicitatea pentru terţi, postările tip spam sau care conţin jigniri, discriminări sau sunt, într-o formă sau alta, inadecvate. De aceea, avem rugămintea ca înainte de a posta pe pagina noastră o fotografie în care apar şi alte persoane, să te asiguri că aceste persoane sunt de acord cu postarea lor, respectiv că au fost informate în prealabil cu privire la publicarea acestor fotografii pe pagina Facebook a Meda şi şi-au exprimat acordul în acest sens. În situaţia în care nu ai consimţământul acestora înainte de a încărca fotografiile, ai obligaţia de a anonimiza respectiva persoană (de exemplu, a blura/hașura/cenzura afișarea imaginii). În cazul în care vom fi contactaţi de către persoane care apar fără permisiunea lor în fotografii postate pe pagina noastră, vom şterge imediat aceste fotografii. Fotografiile nu trebuie să fie ilegale, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe şi nici nu trebuie să conţină scene de instigare la acte penale sau ilegale.

Distribuim conținutul tău pe pagina noastră, dacă acest lucru este posibil prin intermediul platformei de social media și comunicăm cu tine prin intermediul platformei. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.  Interesul legitim al grupului Meda rezultă din dorința de servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri și ale vizitatorilor acestei pagini de internet, obținând și susținând astfel satisfacția clientului.

În măsura în care ne adresezi o solicitare prin platforma de social media, folosim și alte canale de comunicare în scopul de a îți oferi un răspuns, care, de asemenea, garantează confidențialitatea. Ai întotdeauna posibilitatea de a ne transmite solicitări confidențiale către adresa de e-mail menționată la punctul 1 sau la secțiunea „Despre noi”.

Cu referire la datele pe care ni le transmiți prin intermediul unui canal de comunicare confidențial (de exemplu, prin funcția mesaj privat, scrisoare sau e-mail), excludem în mod categoric o transmitere a datelor către terții din afara grupului Meda. În mod excepțional, datele sunt procesate de operatori de date, la cererea noastră. Aceștia sunt selectați cu grijă, sunt audiați de noi și au, de asemenea, o obligație contractuală, conform art. 28 din RGPD. În continuare, poate fi necesar ca noi să transmitem extrase din cererea ta către partenerii contractuali (de exemplu, furnizori, în cazul cererilor specifice unui produs), în vederea prelucrării cererii tale. Însă în aceste cazuri, cererea este dinainte anonimizată, astfel încât terții să nu poată realiza nicio legătură între tine și cerere. În situații punctuale, atunci când transmiterea datelor tale persoanle este totuși necesară, vom face acest lucru numai cu acordul tău explicit și vei fi contactat de către partenerii noștri externi pentru a remedia eventualele situații apărute.

4. Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare

Toate datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul acestei pagini de internet sau prin e-mail, sunt șterse de noi cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care ți-a fost oferit, respectiv sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca tu, în calitate de client, să ne contactezi din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar noi trebuie să putem consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile noastre.

Toate comentariile publice pe care le scrii pe platformele noastre de social media rămân publice pe perioadă nelimitată în timp, cu excepția situațiilor în care facem actualizări de conținut, încalcă noi prevederi etice sau dacă tu însuți alegi să îți ștergi postul.

Cu referire la ștergerea datelor din platformă, noi înșine nu avem nicio posibilitate de influențare. În acest sens, este valabilă politica de confidențialitate a platformei.

5. Concursuri

Scopul prelucării datelor / Temei juridic: Ocazional, îți oferim posibilitatea de a participa la concursuri cu premii pe platformele noastre de social media. Datele cu caracter personal transmise în cadrul participării la concursuri cu premii se utilizează exclusiv pentru derularea concursului (validarea câștigătorilor, acordarea și transmiterea premiului, anunțarea câștigătorilor).

În cazul în care alegi să participi, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor din cadrul concursurilor cu premii este, de regulă, art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD UE. În cazul furnizării unei declarații de acord suplimentare în cadrul unui concurs cu premii, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor care se bazează pe consimțământul tău se regăsește la art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD. Dacă ți-ai dat consimțământul în cadrul unei tombole, ai opțiunea de a revoca acest consimțământ cu efecte în viitor. Detalii despre acest lucru vei găsi în regulamentele de participare ale concursurilor.

Destinatari / Categorii de destinatari: De regulă, datele colectate în cadrul concursurilor pot fi accesate doar de departamentul din cadrul sediului național Meda, care a organizat acțiunea. Transmiterea de informații către terți se realizează numai dacă acest lucru este neapărat necesar pentru transmiterea și acordarea premiilor câștigate în cadrul concursurilor sau dacă ne-ai acordat consimțământul tău explicit în acest sens.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare: După încheierea concursului și a notificării câștigătorului, datele participanților sunt șterse. Datele câștigătorilor sunt păstrate pe durata solicitată de lege în cazul premiilor ce depășesc valoarea neimpozitabilă de 600 de lei.

6. Scopul prelucrării datelor prin intermediul operatorului platformei de social media

Operatorul platformei de social media setează posibilități de web tracking. Acest lucru se întâmplă indiferent de faptul că ai sau nu cont în platformă. Nu avem posibilitatea de a influența acest lucru. De exemplu, nu putem închide această opțiune.

Te rugăm să ții cont de faptul că: nu este exclus ca platforma de social media să folosească datele tale de profil și comportamentale și să evalueze obiceiuri, relații personale, preferințe. Meda nu are nicio influență asupra transmiterii acestor date de către operator.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor de către operatorul platformei și posibilități de revocare găsești pe site-ul furnizorului:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/topics/6023/6036/privacy-visibility?lang=ro

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

7. Drepturile tale ca persoană implicată

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, aveţi următoarele drepturi privind prelucrarea datelor personale:

Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ de a obține accesul la datele privitoare la dumneavoastră, și de a primi copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la scopul prelucrării; categoriile de date prelucrate; destinatari; existența drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor; dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere; sursa datelor in anumite cazuri, precum și informații cu privire la profilare, atunci când se realizează o astfel de operațiune.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). În anumite situații întemeiate, aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona, în anumite cazuri, prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Dreptul de opoziție. Aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi în anumite cazuri.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Dreptul la retragerea consimțământului. În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, precum și de a vă adresa instanțelor de judecată, în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul MEDA PROD 98 S.A..

Pentru exercitarea drepturilor Dvs. sus-menționate, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la societatea MEDA PROD 98 S.A., Bucureşti, str. Vâlsăneşti nr. 1E, sector 3, sau la adresa de e-mail date.personale@medaprod.ro.

Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Informare conform Art. 26 Alin. 2 RGPD:

În cazul furnizorului de social media se aplică art. 26 alin. (1) RGPD (Răspundere generală). În cadrul acestui proces sunt incluse infrastructura IT, respectarea propriei politici de confidențialitate, crearea unei relații de utilizare special cu tine (în situația în care ai profil pe platformă) și răspunderea, împreună cu firma Meda, de ștergerea unor mesaje și conținuturi ilegale sau necorespunzătoare din platformă. Operatorul platformei este răspunzător sub toate aspectele de datele profilului tău, asupra cărora noi nu avem acces. Operatorul nu are posibilitatea de a influența prelucrarea datelor de către Meda în contextul comunicării directe cu tine.