Calitate

Meda Prod 98 SA și-a stabilit încă de la înființare ca obiectiv principal menținerea unui standard înalt de calitate a produselor.

Fabrica este dotată cu utilaje de ultimă generație, investițiile totalizând până în prezent 20 milioane euro.

Din anul 2005, Meda implementează sistemul HACCP pe baza căruia pe tot parcursul procesului de producție, de la recepția materiei prime și până la livrarea produsului finit se fac multiple controale și verificări în vederea obținerii unui produs care respectă cerințele europene în domeniul calității și siguranței alimentelor.

Întreg personalul implicat în activitatea de producție este instruit și evaluat permanent cu privire la respectarea regulilor de igienă și a bunelor practici de lucru.

Trasabilitatea produselor fabricate este asigurată prin înregistrarea datelor referitoare la materiile prime, semifabricate, produsele finite în sistemul electronic specializat.

Fiecare lot de produs finit este supus cu rigurozitate controlului de calitate și este analizat în laboratorul propriu de specialiștii noștri.

În 2012, Meda PROD 98 a implementat și certificat sistemul de management al calității conform standardului ISO 9001:2015, precum și sistemul de management al siguranței alimentului conform standardului ISO 22000:2018.

Toate acestea confirmă standardul înalt de calitate a produselor ca obiectiv principal al nostru.